header volunteers 01header sponsors 01

Onze kinderen


Onze kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot ongeveer 16 jaar. Kinderen verlaten ons huis zodra ze de 10e klas van de Secondary School met succes hebben afgerond. Sinds 2012 ondersteunen wij ook actief de overgang naar volledige zelfstandigheid. 

De kinderen gaan naar school en wonen het hele jaar door bij ons. Tijdens de festivalmaand in oktober en in de schoolvakanties gaan de kinderen, als het mogelijk is, op bezoek bij hun familie en/of lokale gemeenschap. Daarnaast bestaat voor de familie altijd de mogelijkheid om de kinderen te bezoeken. 

Naast spelen, voetballen en het spelen van cricket organiseert sYin ook andere vrijetijdsbesteding. Iedere morgen is er karateles met een leraar uit het dorp. Ook andere kinderen uit het dorp doen hier gratis aan mee. Iedere zaterdag is er naailes van de lokale kledingmaker. En natuurlijk is er de dagelijkse routine van helpen bij het koken, de tuin bijhouden, zorgen voor de groente en de kippen. 

We zijn heel gelukkig dat de kinderen een goed onderdak hebben, dat ze goede voeding krijgen, goed gekleed gaan en dat alle kinderen naar school gaan. De sfeer in het huis is positief,  zowel tussen de kinderen onderling als met de staf.